Plany zajeć dostępne są na stronie http://cos.po.opole.pl
 
  
Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć (również z ich brakiem) należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na danym wydziale lub do Centrum Obsługi Studenta.